TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Yusuf Akçura – Muallim, Muharrir, Müverrih

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Kültürümüzün Temelini Oluşturan Değerli İnsanlarımızın Biyografileri” serisinden ” Yusuf Akçura – Muallim, Muharrir, Müverrih” adlı eser Ahmet Kanlıdere tarafından kaleme alınmıştır.

Yusuf Akçura, Rusya ve Osmanlı Türkleri arasında münasebetler kurmaya çalışan bir düşünür, gazeteci ve tarihçidir. Rusya Türklerinin siyasi hayatında olduğu kadar Meşrutiyet ve Cumhuriyet Türkiyesi’nde de mühim bir rol oynamış, Cihan Harbi, İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in oluşum yıllarında önemli görevler üstlenmiş, makale ve kitaplarında Türk dünyasının içtimai, iktisadi ve fikrî hayatı hakkında özgün analizler yapmıştır. Elinizdeki eserde, Akçura’nın yazıları kronolojik olarak incelenmiş, böylelikle onun fikrî serüveni tespit edilmeye çalışılmıştır. Yazar, Akçura’nın çocukluğu, eğitimi, sürgün hayatı ile Paris’teki tahsilini ele almış, onun Meşrutiyet Dönemi fikir hayatındaki yerini, Birinci Dünya Savaşı yıllarında üstlendiği görevleri, Milli Mücadele yıllarındaki fikrî ve siyasi katkılarını, yeni Türk Devleti’ndeki rolünü ve Türk tarih tezinin şekillenmesindeki etkilerini tahlil etmiştir. Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere’nin bu çalışması, daha önce kullanılmamış olan belgeleri de değerlendirerek bütüncül ve özgün bir Akçura portresi ortaya koymaktadır.