Vakıf Merkezi

1985 yılında kurulan Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, tarihimizin var olmaya başladığı dünden bugüne bize miras kalan somut ve somut olmayan milli kültürümüzü korumayı, geliştirmeyi, tanıtmayı ve yeni nesillere aktarmayı kendisine hizmet alanı olarak belirlemiştir.

Vakfımız çalışmalarını, önce Yıldız Sarayı’nda daha sonra Sultanahmet Caferağa Medresesi’nde ve 2013 yılı Mart ayından itibaren Küçük Ayasofya’da bulunan merkez binasında kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yaparak sürdürmektedir.

Vakıf Merkezi’nde geçmişte sanat atölyeleri eğitimleri verilmiş olup bugün, yayın projeleri konusundaki editoryal toplantıların, baskı aşamasına girene kadar tüm çalışmaların kapsamlı ve detaylı bir şekilde yapılması ve sonraki sürçteki tüm takibinin yapılması, mütevelli heyeti toplantılarının gerçekleştirilmesi, yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi ile vakıf çatısı altındaki resmi işlerin yürütülmesi çalışmaları özenle gerçekleştirilmektedir.