TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Türk Halk Hikâyeleri

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Türk Halk Edebiyatı Dizisi” eserlerinden “Türk Halk Hikâyeleri” İsmet Çetin tarafından kaleme alınmıştır.

Türk toplumunun tarihi tekâmülüne bağlı olarak sürekli değişen; değişirken kültürel kodları bünyesinde barındıran anlatım türlerinden olan halk hikâyeleri, Bozkır medeniyetinin edebî verileri olan destan tarzının tarım toplumu hayat tarzının yaşandığı dönemde, toplumun anlatı ihtiyacını karşılayan, Türk’e özgü bir türdür. Halk hikâyesi genel adlandırmayla anılan türün adı, anlatıcısı, konusu ne olursa olsun Türk kültür coğrafyasında aynı formda teşekkül eder, aynı tarzda, benzer sanatçılar tarafından icra edilirler. Bu yönüyle halk hikâyeleri Türk edebiyatında kültürel kodların taşıyıcısı ürünlerden biridir.