TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Mehmet Emin Resulzade Bayraklaşan Şahsiyet

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Kültürümüzün Temelini Oluşturan Değerli İnsanlarımızın Biyografileri” serisinden “Mehmet Emin Resulzade – Bayraklaşan Şahsiyet” adlı eser Yavuz Akpınar tarafından kaleme alınmıştır.

Mehmet Emin Resulzade, 1918 yılında ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucu önderlerinden biri ve ilk cumhurbaşkanıdır. 1.asrın ilk yıllarında Bakû’da basın ve siyaset hayatına atılmış, o dönemde aralarında Stalin’in bulunduğu ihtilalci sosyalist gruplarla zaman zaman iş birliği yaparak Çarlık Rusya’nın emperyalist siyasetine karşı mücadele etmiştir. Elinizdeki kitap Türk dünyasının önde gelen fikir ve siyaset adamlarından biri olan M.E. Resulzade’nin hayatı, fikirleri ve bağımsızlık mücadelesini ana hatlarıyla ele almaktadır. Okuyucular, kitaptaki örnek metinler vasıtasıyla Resulzade’yi daha da yakından tanıma imkânı bulacak, onun istiklal yolunda sadece Azerbaycan Türklerine değil dünya Türklerine de önderlik eden bir şahsiyet olduğunu öğreneceklerdir. <