TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Gelenekten Geleceğe Örf ve Adetlerimiz

Bu eser bir yol gösterici olmakla birlikte adab-ı muaşeret kitabıdır. Doğumdan ölüme, hayatın tabii seyri içinde, bilmediklerimizin, hatırlamadıklarımızın nasıl yapılması gerektiğini göstermektedir. 21. yüzyılın eşiğinde Türk insanının nasıl olduğunu, nasıl davrandığını ve yeni nesillere neleri aktarması gerektiğini göstermeyi gaye edinen bir eserdir.