TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Basında Nevzat Atlığ “1949’dan Günümüze”

Kültürel mirasın geleceğe taşınmasında ciddi kaynak olarak niteleyebileceğimiz sözlü ve yazılı tarih kavramı çerçevesinde kişileri anlamak ve anlamlandırmak vazgeçilmez bir öneme sahiptir. “Klasik Türk Musikisi” denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın şahsî tarihi, bir bakıma Türk musikisinin de yakın tarihi anlamını taşır. O’nun hafızasından dökülen paha biçilmez hatıralar, musiki tarihimize ışık tuttuğu gibi, toplumsal hafızamızı tazelememizde de önemli rol oynayacaktır. Prof. Dr. Atlığ’ın hayatı, çok önemli bir kültürel mirasımız olan musikinin zaman içindeki yolculuğunu adeta gözler önüne sermektedir. Milli kimliğimizi yansıtan ve ortak lisanımız olan müziğimizin en büyük icracılarından biri olarak, geleneğin kılavuzluğunu reddetmeyen, ancak modern olanı hedef alırken de gelenekten kopuşu reddeden tutumuyla musikimiz için olağanüstü hizmetlerde bulunmuş, hayatını bu göreve vakfetmiştir. Nevzat Atlığ hakkında basında çıkan haberlerin derlendiği bu eser kendisinin değerlendirmesiyle “Bu kitapta seksen yıllık musiki hayatımı, dönemlerine damga vurmuş yazarlar, ilim, fikir ve sanat adamları anlattılar. Nu yazıların, kültürümüz ve klasik musikimizin son yüzyılının çok değerli bir belgesi olarak kabul göreceği inancındayım.” ifadeleriyle özetlemek mümkündür.