TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Türk Mânileri

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Türk Halk Edebiyatı Dizisi” eserlerinden “Türk Mânileri” Ayşe Yücel Çetin tarafından kaleme alınmıştır.

İnsanoğlunun duygularını estetik tarzda aktarabildiği yegâne alan, fonetik sanat dalı olan edebiyat ve müziktir. Toplumların kültürel kodlarının taşıyıcısı olan dil ürünleri ile onun ritmik tarzda dile getirilmesini sağlayan müzik, Türk toplumunun anonim ürünlerinden olan mâni tarzında ahenkli birliktelik sağlarlar. Mâniler, hem tarz, hem icra, hem muhtevaları itibariyle toplumun geçmişten geleceğe bütün hayatını, tasavvurlarını, duygularını aktaran ve sonsuz anlam dünyası olan özel bir şiir tarzıdır.