TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Sait Faik Abasıyanık – Meselesi Kaleminde

Sait Faik Abasıyanık, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en başarılı ve özgün isimlerindendir. Ölümünün üzerinden geçen yıllara rağmen edebiyat dünyasında bütün canlılığıyla varlık göstermesinin asıl nedeni, kendi hikâyesinin kahramanı olup bu hikâyeyi okurlarıyla paylaşmasıdır. Yaşama dair bütün ayrıntıları fark eden, gözlemleyen, kaydeden Sait Faik, dâhil olduğu geleneğin sınırlarını kendi sesiyle aşmış; açtığı yoldan kuşakların yetişmesini sağlamıştır. Yaşamı boyunca sürdürdüğü arayışı hikâyeleştiren Sait Faik’in hayatı, onun eserlerinin açımlanmasına, İstanbul’un kenar semtlerinden Burgazada’daki balıkçı teknelerine uzanan geniş panoramanın anlaşılmasına imkân sağlamaktadır. Toplum gerçekliğinde kirlenmemiş olanı ararken karşılaştıklarıyla devrinin hem içinde hem dışında kalan Sait Faik, kendi merceğinden gördüğü dünyayı kurgulayarak pek çok özgün ve değerli eser kaleme almıştır. Sait Faik’in, “yazıcı dostumuzun” mesele ettiği ne varsa kalemindedir: “Yaşasın Edebiyat!”