TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Oryantalizm ve Türkiye

Eserde oryantalizm olarak isimlendirilen doğu resimlerinin yeri ve durumlarına ışık tutmaktadır. Genelde eserlerinde Osmanlı ülkesini resmetmiş batılı ressamlar tarihi bir perspektif içinde verilmektedir. Ayrıca kitapta saray ve özel koleksiyonlardaki tabloların değerlendirmesi de yapılmaktadır.