TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Nurettin Topçu – Bir Ahlâk Davası

Nurettin Topçu altmış altı yıllık ömrünü bir muallim, fikir adamı, ahlâk filozofu, Hareket dergisinin kurucusu ve yazarı, bir mürebbi ve sohbet adamı olarak geçirdi. Hayatı ve “hareket”leri ile fikirleri arasında uyum arayan, üslup sahibi, etkili ve bereketli bir müellif aynı zamanda. Muhalif fakat yeniden kurucu bir mücadele adamı, sert ve tavizsiz tenkitlerden çekinmeyen bir ahlâkçı, bir mütefekkir…

İnsanı bir şahsiyet, bir “ben” olmaktan uzaklaştıran, şahsî ihtiraslarına yahut cemiyetin-cemaatın değerlerine mahkûm eden düşüncelerle, siyasî sistemle, kapitalist dünya görüşüyle ve ideolojilerle olduğu kadar “kendini belli eden sanatla, nümayişçi ahlâkla, kendine güvenen dindarlıkla” da daima hesaplaşan bir karakter. Kendini/Müslüman Anadolu’yu merkeze alarak sonsuzluğa doğru hareket ve isyan eden iradeci bir mistik… İsmail Kara elinizdeki kitapta fikirleriyle de irtibatlı olarak onun hayatını anlatıyor.