TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Mahtumkulu Sözü Kanatlandıran Şair

Mahtumkulu, 18. yüzyılda yaşamıştır. Bu yüzyılda Türkistan coğrafyasında Çağatay Türkçesi yazı dili geleneği kullanılmakta idi. Mahtumkulu, yazdığı şiirlerde Türkmen Türkçesinin bazı özelliklerine de yer vererek Türkmencenin yazı dili haline gelmesine öncülük etmiştir. O sadece duygu ve düşüncelerini dilin estetik imkânlarından yararlanarak etkili bir şekilde dile getiren usta bir şair değil; aynı zamanda, Türkmen birliğinin, Türkmen ulusal kimliğinin ve bağımsızlığının fikri alt yapısını oluşturan saygın bir aydın, bir yol gösterici; bir bilge kişidir.Mahtumkulu’nun şiirlerinde Türkiye ve Türk dünyası şiirinin hemen her rengini, her tonunu, her çizgini, her anlayış ve zevkini görmek mümkündür. Onun şiirlerinde, Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin Ali Şir Nevayi’nin, Fuzuli’nin, Nefî’nin Karacaoğlan’nın, Pir Sultan Abdal’ın, Köroğlu’nun ve daha birçok şairin edebi ruhuyla karşılaşır; bir bütün halinde Türk edebiyatının, Türk şiirinin bütün şekil, konu ve muhteva özelliklerini görür; yazdığı her tür şiirde edebi metnin estetiğini ve şiirselliğin büyüleyen güzelliğini yaşarsınız.Mahtumkulu, özelde Türkmenler, genelde ise bütün Türkler için önemli bir şahsiyettir. Bu eser ile Türkistan’ın huzur pınarlarından, fikir ve düşünce kaynaklarından biri olan Mahtumkulu tanıtılıp değerlendirilmeye çalışılmıştır.