TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Bir Kardeşlik Destanı – Kafkas İslâm Ordusu ve Azerbaycan’ın Bağımsızlığı

Elinizdeki bu kitap, Osmanlı devletinin Cihan Harbi’nin son safhasında, kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkentini Bolşevik Rus ve Ermeni işgalinden kurtarmak için zor şartlarda gerçekleştirdiği destansı Bakû seferi ve zaferine aittir.
28 Mayıs’ta kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, 4 Haziran’da Türkiye ile imzalanan Batum Antlaşmalarına dayanarak yardım talebi ve bunun resmen kabul edilmesiyle, Kafkas İslâm Ordusu’nun Bakû’yu kurtarma harekâtı başlatıldı. Bakû Azerbaycan’ın “can noktası” idi ve Bakû’süz Azerbaycan Cumhuriyeti yaşayamazdı. Türkiye’nin “müttefiki” Almanya’dan bile saklanarak yürütülen bu harekât üç ay sürdü. Sıcaklık, susuzluk, imkânsızlık ve malzemesizlik gibi olumsuzluklar, bu kutsal amacın gerçekleşmesini ve kardeşin kardeşe yardımının ulaşmasını engelleyemedi. Şanlı Türk Orduları 15 Eylül 1918 tarihinde güzel Bakû’yu kurtararak, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne teslim etti. Bakû’nün kurtarılmasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “toprak bütövlüğü” ve tam bağımsızlığı sağlanmış oldu. Bakû harekâtı, bir ananın evlatları olan Türkiye ve Azerbaycan devletleri açısından, yakın dönem tarihlerinin en şanlı ve kahramanlıklarla dolu zafer sayfalarını oluşturmaktadır ve bu gerçek asla unutulmamıştır, unutulmayacaktır. Bu eser, öncesi ve sonrasıyla bu büyük zaferin hikâyesini, arşiv belgelerine ve yazılı kaynaklara dayanarak ortaya koymaktadır.