TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Türk Ninnileri

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Türk Halk Edebiyatı Dizisi” eserlerinden “Türk Ninnileri” Emine Uğurlu tarafından kaleme alınmıştır.

Ninni, bir bebeği sakinleştirerek uyutmak niyetiyle onunla baş başa kalan, öncelikle bir kadının [anne, nine, abla gibi] bazen de bir erkeğin [baba, dede gibi] o andaki duygu, algı ve düşüncelerini, içinde yaşadığı toplumun şiir, ezgi anlayışı ve kültürel birikimi çerçevesinde sevgi ve şefkat ile yoğurup manzum olarak dile getirdiği türkülerdir. Ninniler, bebekleri uyutmak için mırıldanılan türküler olduğu kadar verdiği milli duygu ve düşünce değerleriyle geçmişi de geleceğe taşıyan eserlerdir. Türk ve dünya topluluklarının dağarlarındaki ninnilerin sözleri dikkate alındığında bu türküler bizi genel anlamda insanlığın özel anlamda da ait olunan toplumun çekirdeğine götürür.