TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Türk Efsaneleri

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Türk Halk Edebiyatı Dizisi” eserlerinden “Türk Efsanaleri” Saim Sakaoğlu tarafından kaleme alınmıştır.

Halk arasında çoğunlukla; kıssa, hikâye, rivayet ve söylence gibi terimlerle de bilinen efsaneler, kısa ve açıklayıcı/bilgi verici bir özelliğe sahip olduğu için halk edebiyatının en sevilen türlerinden biri olmuştur. Genellikle; “Olağanüstü olay, şahıs ve yer hakkında anlatılan, dini ve inandırıcı özellikleri olan kısa anlatı türleri.” şeklinde tanımlanabilecek efsaneler, evrensel bir yapıya sahip olmakla birlikte anlatıldığı bölgenin bazı kültürel değerleri ile bütünleşerek millîlik özelliği kazanmıştır. Bu özelliğine bağlı olarak Anadolu sahasında anlatılan bir efsanenin, çeşitli Türk boylarında da benzer şekillerde bilinip anlatılması Türk kültürünün zenginliğini göstermesi ve millî birliği oluşturması bakımından oldukça önemlidir.

“Türk Efsaneleri” adlı bu eser ile en büyük arzumuz, Türk kültürünün birleştirici ve kaynaştırıcı özelliğini üzerinde taşıyan ve değerler eğitimi açısından da oldukça önemli olan bu efsanelerin gençlerimizin yolunu aydınlatan birer meşale olmasıdır.