TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Türk Destanları

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Türk Halk Edebiyatı Dizisi” eserlerinden “Türk Destanları” Ali Duymaz tarafından kaleme alınmıştır.

Türkler, kendi kavim kökleriyle ilgili sözlü destan kültürünü uzun zamandır terk etmiş görünmekle birlikte çözülme ve dağılma riski gördükleri ender zamanlarda “kolektif” belleklerinde var olan “yeniden kurucu” metinlere müracaat etmesini bilmişlerdir, üstelik sözden yazıya geçmiş bir biçim kazandırarak…. Türklerin ve Türkçenin “Sibirya’dan Akdeniz’e” heybelerinde, terkilerinde veya belleklerinde “destan taşıma” olgusu, Türk milletinin varlığının ve sürekliliğinin teminatı olmuştur.