TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Tarih Boyunca Türklerde İnsan Hakları

Tarihi boyunca insanlık ve müsamahanın her türlü örneğini sergilemiş olan Türkler hakkında, neden bu kadar olumsuz propaganda yapılmaktadır? Bu konuda bilmediğimiz gerçekler mi bulunmaktadır? İşte bu düşüncelerle, Vakfımız “Tarih Boyunca Türklerde İnsanî Değerler ve İnsan Hakları” başlığı ile bir araştırma yaptırmıştır. Çağdaşı topluluklarla kıyaslamalı olarak ele alınan araştırmanın, birinci kitabını ” Başlangıcından Osmanlı Dönemine Kadar”, ikinci kitabını “Osmanlı İmparatorluğu Dönemi” ve üçüncü kitabını da “Yüzyılımız ve Türkiye Cumhuriyeti” teşkil etmektedir.