TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Osman Hamdi Bey

Eser, Prof. Dr. Mustafa Cezar’ın Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi adlı çalışmasının özellikle Osman Hamdi Bey ile ilgili kısımlarını içeren bir özet olarak düşünülmüştür. Osman Hamdi Bey, bütün yönleriyle (müzeci, ressam, arkeolog) tanıtılmaktadır. 1987’de yayınlanan kitabın mevcudu kalmamıştır.