TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Mehmet Kaplan-İdealist Bir Kültür Milliyetçisi

Gerçek anlamda büyük bir hoca, fikirlerine farklı çevrelerden birçok kimsenin değer verdiği bir yazar, Türkiye’nin çeşitli meseleleri üzerinde görüş sahibi bir fikir adamı, edebî metinleri belli birtakım yöntemlerle inceleyip tahlil eden bir ilim adamı olan Mehmet Kaplan aynı zamanda Türk kültürünün çeşitli devreleri üzerinde düşünen, bunları değişik açılardan ele alıp yorumlayan bir kültür adamıdır. Mehmet Kaplan kültürü bir milletin hayat ve kâinat görüşü, ahlâk anlayışı, sosyal teşkilâtı, mimarî, resim, mûsikî ve edebiyatı ile örf ve âdetleri yani kısaca “millî varlığı” olarak tarif eder.

Elinizdeki kitapta yokluklar içinde küçük bir Anadolu kasabasında doğup büyüyen bir çocuğun, büyük bir gayret ve çaba ile önündeki engelleri aşıp ülkenin en önemli üniversitesinde Türkiye’nin önde gelen tanınmış bir ilim ve kültür adamı oluşunun hikâyesini bulacaksınız.