TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Maden Sanatı

Türk millî kültürü yeryüzünün en büyük beşer kültürlerinden biridir. Türk milleti giydiği çoraptan, kullandığı silâha, aşk ve sevgiden ibâdet şekline kadar her şeyde daima bir güzellik aramıştır. Bunun sosyo-kültürel hayata bir yansıması olarak Türk tarihinde ve Türk millî hayatında sayısız sanat kolları teşekkül etmiştir. Bunlar arasında maden sanatının müstesna bir yeri vardır.

Türk tarihindeki maden sanatına verilen önemi ortaya koyan bu yayın, Vakfımız tarafından 18 Ağustos 1987’de Aya İrini’de açılan Türk Maden Sanatı Sergisi münasebetiyle yayınlanmıştır. Sergi kataloğu hüviyetini taşıyan ve maden sanatımız hakkında tarihi bilgiler veren “Türk Maden Sanatı” kitabı tükenmiş olup ancak müzayedelerde görülmektedir.