TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

İstanbul Ufku

Prof. Dr. Necat Birinci tarafından hazırlanan eserin önsözünde şöyle denilmektedir: “XIX. yüzyılın başlarından itibaren görülen ve zaman içinde hızlanarak devam eden batılı hayat tarzı ve yeni anlayışlar, devletin giderek zayıflaması ile, İstanbul aynasındaki bütünlüğü parçaladı. Özellikle XX. yüzyılın başlarından itibaren şair ve yazarlarımız bu parçalanmayı, bu parçalanma ile ortaya çıkan değişmeyi, kaybolanı, yenilenemeyeni, giderek aranılan, özlenen, değişen âlemi dile getirmeye çalıştılar. Biz de, bu ciltler doldurabilecek şiir ve denemeler arasından, Türk duygu ve düşüncesini, yaşayış şeklini, şehir hayatını, insan anlayışını, tabiat zevkini ve çevre bilincini en iyi anlattığına inandıklarımızı, yayınladığımız güldestede bir araya getirmeye çalıştık.” 1994 yılında basılmış olan yayınımızın baskısı tükenmiştir.