TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

İpek Yolu

Vakfımızı İpek Yolu’nun geçmişten bugüne tarihini inceleyerek, günümüze yansıyan etkilerini, kültürler arasında yarattığı etkiyle, kültür aktarımlarını ve paylaşımlarını ortaya koymak, geçmişten edindiğimiz tecrübelerin günümüze ışık tutmasını sağlayarak sürece destek olmak ve akıllarda kalan tüm bilinmeyenleri aydınlatmak için “İpek Yolu” konulu yayını hazırlamıştır. Bu çalışmanın genel amacı; İpek Yolu’nun başlangıcından günümüze bütün özelliklerini, tarih ve kültür mirası çerçevesinde değerlendirip, kendine ait dinamizmi ve çağdaşlığı simgeleyen yanlarını da ortaya koyarak bir “diyalog yolu” olma özelliğini vurgulamaktır.