TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

İdris Küçükömer – Bir İktisat Düşünürünün Serüveni

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Kültürümüzün Temelini Oluşturan Değerli İnsanlarımızın Biyografileri” serisinden ” İdris Küçükömer – Bir İktisat Düşünürünün Serüveni ” adlı eser Ahmed Güner Sayar tarafından kaleme alınmıştır.

İdris Küçükömer, düşünmeyi yasaklamış bir toplumda doğmasına rağmen, düşünebilmeyi, düşündüğünü ifade etmeyi bir hayat üslubuna dö¬nüştürmüş bir bilimeri idi. Özgündü, özerkti, özgürdü ve özel bir münevverdi. Akledebilmenin sınırları içerisinde, daima hakikatin yılmaz ve yorulmaz bir takipçisi olmuş, takipleri sürerken emekle¬miş, tökezlemiş, düşmüş kalkmış, ancak hakikatin peşindeki yolcu¬luğunu asla terk etmemiştir. Hasbi ve samimi olması, onu gıpta edi¬lecek bir Türkiye sevdalısı yapmıştır. Ülke sorunlarını bir çözüme bağlamak için verdiği uğraşta, herhangi bir ideolojinin kör takipçisi olmamıştır.