TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

İbrahim Kafesoğlu – Türklüğü Adanan Bir Ömür

Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk kuşağın önemli tarihçilerinden olan İbrahim Kafesoğlu, aynı zamanda 70’li 80’li yıllara damgasını vuran fikir ve mücadele adamı idi. Tarihe karşı ilgi ve alakası çocukluk yıllarına dayanan Kafesoğlu, ilmî hayatı boyunca Selçuklu tarihine yaklaşımı, İslâmiyet öncesi Türklerin tarih ve kültürlerini ele alışıyla, tarihçilik anlayışıyla, metodolojisi ve üslubuyla günümüz tarihçiliğinde bir ekol haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci ile Millî Mücadele’nin çile ve ıstırap dolu yıllarının şahsiyetinde, ruh halinde derin tesirler bıraktığı, his ve düşünce dün-yasını Ziya Gökalp ile Hüseyin Nihal Atsız’ın şekillendirdiği, tarihçilik anlayışına Fuad Köprülü ekolünün yön verdiği İbrahim Kafesoğlu, ilmî çalışmaları, kültür ve güncel meselelere dair yazdıklarıyla nesilleri etkilemiş, gençlerin yetişmelerinde ve tarih şuuru kazanmalarında ciddi pay sahibi olmuştur.