TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

İbnülemin Mahmut Kemal İnal – Beyefendi’ye Dair

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Kültürümüzün Temelini Oluşturan Değerli İnsanlarımızın Biyografileri” serisinden ” İbnülemin Mahmut Kemal İnal – Beyefendi’ye Dair ” adlı eser İsmail Alperen Biçer tarafından kaleme alınmıştır.

Beyefendi’ye Dair başlıklı bu kitap, hayatını ‘bilmek’ arzusunun peşinden gitmeye adayan, seksen altı yıllık ömrünü kütüphane raflarının arasında, arşiv koridorlarında ve sahaf dükkânlarında geçiren, gözlerinin canlılığını kitap sayfaları arasında bırakan bir âlimin yaşam öyküsünü ve eserlerini anlatmaktadır. Elinizdeki kitap, İbnülemin’in ailesinin ve hususî hayatının yanı sıra öğrenim ve çalışma hayatını da ihtiva etmekte; onun bürokratik şahsiyetini dikkate sunmakta; bir bürokrat olarak hayata geçirdiği kalıcı hizmetlerine atıf yapmaktadır. Bunlarla beraber kitapta, İbnülemin’in şiirlerinin, hikâye ve romanlarının, süreli yayınlarda çıkmış ve henüz bugünkü harflere aktarılmamış kimi yazılarının ve biyografi temeline dayanan eserlerinin tahlili ile İbnülemin’in doğumundan ölümüne kadar hayatı siyasî, sosyal ve kültürel organizasyon içindeki varlığıyla ele alınmaktadır.