TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Baymırza Hayit – Türkistan Kavramını Yaşatan Adam

Dr. Baymırza Hayit, II. Dünya Savaşı döneminde silahlı, Soğuk Savaş döneminde ise bilimsel nitelikteki faaliyetleri ile bu mücadelenin en önde gelen simalarından birisi oldu. Yaptığı faaliyetler ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar öylesine etkili oldu ki Türkistan Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuştuğu 1991 yılına dek Sovyetler Birliğinde onun aleyhinde binden fazla kitap, risale ve makale yayınlandı, yüzlerce radyo programı yapıldı. Onun eserlerinin eleştirisi üzerine daha sonraki yıllarda 9’u profesör olacak olan 17 komünist bilim insanı doktora yaptı. Dr. Baymırza Hayit’in Türk milleti için yaptığı en büyük hizmet ise geçmişte Sovyetler Birliği’nin, günümüzde ise Çin’in tarih sahnesinden silmeye çalıştıkları “Türkistan” kavramını, siyasal koşulların bütün olumsuzluklarına rağmen, ısrarla gündemde tutması ve 21. yüzyıla taşımasıdır. Bu nedenle 1993 yılında Türkistan Araştırmaları Vakfı Başkanı olarak Dr. Hayit için bir Şükran Günü düzenleyen Dr. Ahat Andican, tören sırasında onu “Türkistan Kavramını Yaşatan Adam” olarak takdim etmiştir.