TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Arif Nihat Asya Taşrada Büyüyen Şair

Taşrada Büyüyen Şair – Arif Nihat Asya kitabı, temeli zorluklarla atılmış bir ömrü anlamayı/anlatmayı hedefleyen bir çalışma sonunda ortaya çıkmıştır. Bizde sanatçıların “insan” yönü yeteri kadar önemsenmez. Oysa sanatçı kabul ve retleri, iman ve inkârları, sevgileri ve nefretleri, alışkanlıkları, korkuları, zayıflıkları, hırsları, açlıkları, hüzün, neşe, keder ve özlemleri, merakları olan, sanatını da bütün bunlardan doğan karmaşık, çelişik, değişken yapının, yani şahsi hayatının üstüne oturtan bir insandır.