TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Ahmet Kabaklı – Son Şeyhü’l Muharririn

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Kültürümüzün Temelini Oluşturan Değerli İnsanlarımızın Biyografileri” serisinden “Ahmet Kabaklı – Son Şeyhü’l Muharririn” adlı eser Erol Ülgen tarafından kaleme alınmıştır. Ahmet Kabaklı’yı yakından tanıyanlar ve sevenler, öğretmen kimliği ile doğruları anlatması, edebiyatçı kimliği ile Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için yaptığı yorulmak bilmez mücadeleden dolayı Kâşgarlı Mahmut’a, hukuk adamı ve yazdığı yazıları ile halka dürüstlüğü anlatmasıyla Yusuf Has Hacib’e, sevgi yüklü olmasından dolayı Alperen’e, uzun yıllar içinde ve zor şartlar altında elde ettiği bilgi birikimi ve otoriter yönüyle Dede Korkut’a, gazeteci kimliğiyle dünyanın neresinde Türk varsa gidip onların dertleriyle hemhal olması sebebiyle dervişe, gaziye, akıncı beyine, her çağrılan yere gitmesi, gittiği yerlerdeki gördüklerini, anlatılanları yazıp okuyucusuyla paylaşması yönüyle de Evliya Çelebi’ye benzetmişlerdir. Ahmet Kabaklı, ömrünün elli beş yılını Türk milleti adına çok çalışarak, inandığı gibi yazarak ve öğreterek geçirir. Bu zaman içinde acımasız saldırılara uğrar, önüne çıkarılan engelleri daima sağduyusu, aklı, cesareti ve zengin bilgi birikimiyle aşar. O yazılarında daima yazar ve vatandaş sorumluluğu ile Türk halkını bilgilendirir ve ilgilileri de uyarır.