Güzel Yazı (Kaligrafi)

Güzel Yazı (Kaligrafi)

Kaligrafi Latin harfleri kullanarak güzel yazı yazma sanatıdır. Kelimenin kökeni Yunanca kallos (güzel)ve graphos (yazı) kelimelerinden gelmektedir. Bu sanatı icra edene ise Kaligraf denir.

Güzel Yazıda bu sanat için özel üretilmiş malzemeler kullanılmaktadır. Yazılacak esere, kağıda ve yazı türüne göre farklı ebatlarda ve özelliklerde kalemler, fırçalar ve mürekkepler kullanılmaktadır. Öğrenme aşamasında ve eser üretiminde bakırdan üretilmiş kesik uçlu kalemler ve yazı fırçaları mürekkebe batırılarak kağıt üzerinde uygulanır.

Millattan önceki dönemlerden günümüze kadar gelen güzel yazı sanatı her dönemde önemini korumuş ve günümüzde tüm dünya üzerinde yaygınlaşan ve sevilen bir sanat dalı olmuştur.

Ülkemizde Harf İnkılabıyla birlikte bilinirliği artmıştır. Güzel Yazı başta güzel sanatlar olmakla beraber dekoratif ürünlerde, tekstilde, mimaride ve matbaacılıkta da çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca teknoloji ve baskı sistemlerinin gelişmesiyle de grafik ve tipografik alanda da kullanım alanı genişlemiştir. Bununla beraber artık ülkemizde klasik sanatlar çatısı altında sanatsal mecrada eserler üretilen bir sanat dalı haline gelmeye başlamıştır.

Ülkemizde son yıllarda yetişen yeni Kaligrafların çabalarıyla da bu alanda sergiler açılmakta ve ortaya konulan eserlerle yeni üsluplar gelişmektedir. Her yaşta öğrenilebilen ve bir usta yardımıyla farklı stillerde belli kurallar içinde özgün eserler yapılmaya müsait bir sanat olmasıyla da özgürlükçü bir sanat olarak değerlendirilmektedir. Kullanım alanının genişliğinin yanı sıra, bilhassa şiir ve özlü söz yazımlarında kullanılmasından dolayı edebiyat ile dost bir sanat olarak kabul edilir. Kısacası güzel yazı, insanın olduğu her yerde hayatı ve yazıyı güzelleştiren bir sanattır.

Aylık programda eğitim verilmemektedir. Randevu ile gruplara yönelik günübirlik etkinlik düzenlenmektedir.

Sizi bilgilendirmemiz için tıklayın.