TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Türk Sanatları “Keçe”

Koyun, keçi, deve, tavşan vb. gibi hayvanların yapağısının, tüyünün dürülüp dövülmesi yoluyla yapılan, kaba, kalın kumaşa verilen ad olan keçe, tarih boyunca ihtiyaç kaynaklı kullanımının yanında sanatsal kullanımla birlikte insanoğlunun yaşamında yer almıştır.

Coğrafya insanlık tarihinin başlangıcından itibaren en temel şekillendirici unsur olmuştur. Toplumların sosyal yaşantıdan siyasete, ekonomiden kültüre varıncaya kadar onları diğerlerinden ayıran, ayrıcalıklı kılan özellikleri coğrafyanın bir armağanıdır. Coğrafyayı öncelikle toplumların yerleşim tercihleri üzerindeki yönlendirici etkisiyle ele almak mümkündür. Arabistan’da çölün göçebeliğe, Yunanistan’da dağlık arazinin birlikten yoksun şehir devletleri kurmaya mecbur ettiği topluluklar coğrafyanın insanoğlu üzerindeki en açık etkisidir. Aynı şekilde Orta Asya’nın bozkırları da coğrafya ve iklim şartları dolayısıyla eski Türklerin göçebe yaşam tarzının temelini meydana getirmiştir.

Türkler, dünya tarihinin seyrine siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda en fazla etkide bulunan milletlerin başında gelmektedir. Bilhassa atın ehlileştirilmesi sayesinde kazandıkları hareket kabiliyeti sayesinde Orta Asya bozkırlarından çıkarak birçok coğrafyada etkinlik göstermişlerdir. Atlarıyla uzun mesafeleri kat ederken keçeden yapılma evleri de her zaman yanlarında olmuş ve kışın soğuğundan, yazın sıcağından onları korumuştur. Türkler ile keçe çadırları arasındaki bağlantı yerleşik hayata geçmelerine rağmen devam etmiş ve hatta günümüze kadar gelmiştir.

Kültür A.Ş. ile birlikte hazırladığımız Türk Sanatları “Keçe” kitabında, keçe tarihinden keçenin bir sanat dalı olarak ortaya çıkmasına, kullanım alanlarından yapım süreci ve tekniklerine kadar pek çok konu geniş bir şekilde ele alınmıştır. Günümüzde keçe sanatının icra edildiği merkezlere, çağdaş keçe sanatçılarına ve seçilmiş sanat eserlerine yer verilmiştir.