TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Türk Masalları / Kaf Dağı’nın Ardına Yolculuk

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Türk Halk Edebiyatı Dizisi” eserlerinden “Türk Masalları / Kaf Dağı’nın Ardına Yolculuk” Esma Şimşek tarafından kaleme alınmıştır.

Bilinçaltının sembollerle ifade edildiği masallar, geçmişi günümüze taşıyan, geleceğin şekillenmesine katkıda bulunan en önemli anlatı türleridir. Başta Türkiye sahası olmak üzere Türk dünyasının çeşitli bölgelerine ait 60 masal metninden oluşan “Türk Masalları / Kaf Dağı’nın Ardına Yolculuk” adlı eser, Türk çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple “Metinler” kısmında yer alan masalları seçerken özellikle değerler eğitimi açısından okuyucuya olumlu mesajlar veren örneklerin alınmasına dikkat edilmiştir. Eserin giriş kısmında masallar hakkında genel bilgiler verilerek, okuyucuların masalları farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerine zemin hazırlanmıştır. Umudumuz, masalların aydınlattığı yolda azimle ilerleyen Türk gençliğinin hedefinin, artık “Kaf Dağı” değil “Kaf Dağı’nın Ardı” olmasıdır.