TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI

Çağdaşı Yabancıların Gözünden Fatih Sultan Mehmed

“Çağdaşı Yabancıların Gözünden Fatih Sultan Mehmed”, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle Prof. Dr. Azmi Özcan editörlüğünde yayın hayatına kazandırılmıştır.

Şahsında Türk, İran, İslam ve Roma hükümdarlık geleneklerini birleştiren Fatih Sultan Mehmed, Avrupa’da bilinen adıyla “Grand Turco” veya “Turcarum Imperator”, vefatına kadar 32 sene boyunca hüküm sürdü. Yaygın ifade ile biri 1000 yıllık iki imparatorluk, on dört devlet ve başta İstanbul olmak üzere yüzlerce şehir fethederek yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu. Gerçekleştirdiği askerî, idari, mali ve hukuki dönüşümlerin yanı sıra hedeflediği büyük işlerden de açıkça anlaşıldığı üzere, kendisi sadece Türk tarihinde değil insanlık tarihinde de ideal bir hükümdar örneği olarak sık sık gündeme gelmiştir.

Bu çalışma, tarihe böylesine iz bırakmış bir şahsiyetin çağdaşı yabancılar gözüyle nasıl görüldüğüne dair bir boşluğu doldurmak üzere teşebbüs edilmiş çok önemli bir girişimdir. Her ne kadar bazen dönem ve konu ile ilgili farklı çalışmaların içerisinde yer yer görülebilecek olsa da bu husus, farklı çevrelerdeki farklı bakış açılarını bir araya getiren müstakil bir çalışmada belki de ilk defa dikkatlere sunulmaktadır.